AcuSense คือ?

AcuSense คือเทคโนโลยีที่ทำให้ความแม่นยำในการตรวจจับเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี ดีปเลินนิ่ง เข้ามาช่วยทำให้มีอลามที่ผิดพลาดน้อยลง

 

 

ช่องทางติดต่อ ฝ่ายขาย Hikvisionthailand.net

        

Visitors: 25,071