1. หลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้วให้โอนเงินเข้ามาที่ธนาคาร ดังต่อไปนี้
โอนเงินผ่านธนาคาร2. หลังจากโอนเงินเข้ามาที่ธนาคารข้างต้นแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินตามวิธีที่ลูกค้าสะดวก ดังต่อไปนี้
แจ้ง มาที่เบอร์ 094-396-9777 หรือ Line ID : @hikvision.th
3. ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาสินค้า และโปรโมชั่นล่าสุดได้ที่ https://www.hikvisionthailand.net/Promotion
4. จากนั้นท่านสามารถจัดทำใบสั่งซื้อ แล้วส่งข้อมูลมาถึงบริษัทได้ที่เบอร์ 094-396-9777
5. หลังจากทางบริษัทได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ และท่านได้ดำเนินการชำระเงินตามเงื่อนไข แล้วบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 1 วันทำการ
6. กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด หากท่านยืนยันการสั่งซื้อเข้ามาก่อน 13.00 น. บริษัทจะนำส่งสินค้าถึงสำนักงานของบริษัทขนส่งภายในวันเดียวกัน โดยปกติแล้วท่านจะได้รับสินค้าส่งถึงสำนักงานของท่านภายในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเส้นทางเดินรถประจำของบริษัทขนส่งด้วย

หมายเหตุ
* การสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำสลิบหลักฐาน การชำระเงิน หากชำระทาง
E-Banking ท่านต้องแคปหน้าจอ ที่ทำการ Transaction เป็นภาพสีที่ระบุ วันที่ เวลา ที่โอนอย่างชัดเจนโดยต้องส่งมาทาง Line ID :  @hikvision.th
* บริษัทฯ ไม่สามารถเช็คยอดการชำระเงิน ผ่านทางโทรศัพท์ได้

 

 ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

- ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเต็มทีในการให้บริการในระยะเวลา 1 – 3 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือ มีคำสั่งซื้อสมบูรณ์
- หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินภายในเวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดแก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 วัน แต่ถ้าลูกค้า ชำระเงินหลัง 12.00น. ขึ้นไปสิ้นค้าจะถูกจัดส่งใน อีกวันถนัดไป
- การจัดส่งสินค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจได้รับสินค้าแตกต่างเวลา และจำนวนกล่องสินค้าที่แยกตามรายการสินค้า ทั้งนี้เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุด
- การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 2 วันทำการ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนด
- เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก 289SP SUPPLY สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
- ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ รายการคำสั่งซื้อ
- ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ เช็คสถานะการจัดส่งสินค้า
ใช้ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจากที่ไหน

"เพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจในการได้รับบริการ และเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า เราใช้บริการจากผู้จัดส่งสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากล ในการดำเนินการจัดส่งสินค้า"

 

ผู้จัดส่งสินค้า
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ( Kerry Express )

        

ช่องทางติดต่อ ฝ่ายขาย Hikvisionthailand.net

Visitors: 21,729