ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า HIKVISION การรับประกันนี้เฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
เงื่อนไขการรับประกัน
• เครื่องบันทึก และกล้องวงจรปิด หากมีปัญหาเนื่องจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทฯ รับประกันให้ 3 ปีเต็ม
• อุปกรณ์อื่นๆ เช่น Adaptor จะรับประกันภายใน 7 วัน

การรับประกันจะสิ้นสุด หากทางบริษัทตรวจพบว่า
• อาการที่เสียเกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือใช้งานไม่ถูกต้อง
• มีความเสียหายซึ่งทำให้อุปกรณ์ ผิดปรกติจากรูปทรงเดิม เช่น บิ่น หัก แตก งอ หรือมีบางส่วนขาดหายไป
• มีการดัดแปลง แก้ไข หรือ มีรอยไหม้
• เกิดความเสียหายอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย หรือการกระทำของมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
• การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ
• การเสียหายอันเกิดจากการกระแทก ตก หล่น
• อุปกรณ์เสียหายเนื่องจากถูกสารเคมี

หากสินค้ายังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันข้างต้น ท่านสามารถส่งสินค้าเข้ามาเคลมได้ ด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้
1.ส่งสินค้าด้วยตนเองตามที่อยู่ของบริษัทฯ
2.ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายังที่อยู่ ด้านล่างนี้

ระยะเวลาดำเนินการ สำหรับสินค้าส่งเคลม (Service Level Agreement: SLA)
1.สำหรับการส่งด้วยตนเองที่บริษัทฯ และไปรษณีย์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ เปลี่ยนสินค้าใหม่ ซ่อม หรือ แจ้งราคาซ่อม (กรณีผิดเงื่อนไขการรับประกัน) ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
2.ในกรณีที่ส่งสินค้าให้กับทางตัวแทนจำหน่าย ระยะเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่ 7 วันทำการ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าจากทางตัวแทนจำหน่าย
3.การส่งคืนสินค้า บริษัทฯ จะส่งคืนให้ ผ่านทางบริษัทฯ ขนส่งที่เก็บเงินค่าขนส่งที่ปลายทาง

สินค้าที่เกินระยะเวลารับประกัน
• หากสินค้ามีปัญหาหลังจากระยะเวลารับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมให้ แต่จะมีค่าบริการเบื้องต้น 300 บาท สำหรับอาการเสียทุกกรณี
• ทางบริษัทฯ แนะนำให้ท่านโทรเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ปัญหาจะเกิดจากปัญหาอื่นๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์มีปัญหา ซึ่งกรณีนี้ เพียงท่าน Format ฮาร์ดดิสก์ใหม่ ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

หมายเหตุ การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการในการถอด เปลี่ยน สินค้า ณ สถานที่ติดตั้ง และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า (ลูกค้าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าว)

 

        

ช่องทางติดต่อ ฝ่ายขาย Hikvisionthailand.net

Visitors: 21,724