สมัครดีลเลอร์ (ตัวแทนจำหน่าย)
สมัครดีลเลอร์ของ https://www.hikvisionthailand.net/ นั้น มีสิทธิประโยชน์และข้อดีเช่นทางบริษัทฯเรานั้นเน้นการขายส่งเป็นหลักทางบริษัทฯยินดีและขอเชิญชวน
ร่วมมาสมัคร ดีลเลอร์ของเรา ท่านจะมีหน้าร้าน
หรือ ไม่มีก็ได้ ขอให้เดินสายกล้องวงจรปิดได้ทางบริษัทฯจะได้ส่งลูกค้าให้ได้ตามพื้นที่ใกล้ เคียงที่ท่านทำงานอยู่ ท่านสมัครดีลเลอร์ได้ตามขั้นตอนดังนี้

กรณีเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างร้าน ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1.เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
2.สำเนาบัตรประชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
4.กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอสำเนา ภพ. 20 ด้วย (ถ้ามี)
5.แผนที่ตั้งบริษัท ที่สามารถติดต่อได้
6.พร้อมรูปถ่าย 1 รูป

กรณีเปิดเป็นร้านค้า แต่ยังไม่ได้จดในรูปแบบบริษัท ก็สมัครได้ โดยใช้เอกสารในการสมัครดังนี้
1.สำเนาบัตรประชนผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
3.แผนที่ร้านค้า ที่สามารถติดต่อได้
4.โทรศัพท์แจ้งความจำนงค์ในการขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
5.พร้อมรูปถ่าย 1 รูป

ส่งเอกสารแล้วรบกวนแจ้ง
1.ติดต่อ เบอร์ 065-225-5212, 02-103-6227 

 

 

   

        

ช่องทางติดต่อ ฝ่ายขาย Hikvisionthailand.net

Visitors: 21,729