People Counting คือ?

People Counting คือเทคโนโลยีที่ช่วยในการนับคนเข้าออกโดยในปี 2019 ได้มีการพัฒนาความแม่นยำ ความเร็วในการประมวลผล

ช่องทางติดต่อ ฝ่ายขาย Hikvisionthailand.net

        

Visitors: 25,066