Thermal คือ?

Thermal คือเทคโนโลยีกล้องตรวจจับความร้อน โดยมีการใช้เทคโนโลยี ดีปเลินนิ่ง เข้ามาทำให้มีการวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

 

ช่องทางติดต่อ ฝ่ายขาย Hikvisionthailand.net

        

Visitors: 25,069